Stavební povolení

Jak vyplnit formulář k ohlášení stavby

Ohodnotit tuto položku
(6 hlasů)

Zde se dozvíte jak vyplnit žádost "ohlášení stavby".
Popsány jednotlivé položky a co znamenají

VZOR zkusebni_ohl_RD (doc - 93,00 KB)

Adresa příslušného úřadu
Uvádí se adresa stavebního úřadu, do jehož kompetence náleží náš pozemek. Informace o úřadě lze dohledat v každoročních seznamech, které vydává ministerstvo pro místní rozvoj, nebo se poptat na obecním úřadě.

Ohlášení k provedení
Zaškrtne se příslušné políčko, které odpovídá naší stavební činnosti. Nejčastěji se při stavbě rodinného domu jedná o první políčko „nové stavby“.

I. Stavebník
Zaškrtneme políčko toho, kdo bude stavbu investovat. V našem případě se bude jednat o fyzickou osobu.

II. Stavebník jedná
V případě, že Vás někdo zastupuje (zašktnout políčko „je zastoupen“), ať se jedná o příbuzného, souseda či projektanta. Na řádky níže se pak vyplní adresa a identita zástupce.

III. Označení a účel stavby Údaje potřebné k vyplnění následujících kolonek jsou k nalezení v projektu, popř. v technické zprávě. Tyto údaje Vám sdělí Váš projektant nebo architekt.

IV. Místo stavby a pozemky dotčené stavbou
Do tabulky se vepíší pozemky, na nichž bude stavba provedena. Veškeré potřebné údaje k vyplnění nalezneme na katastru nemovitostí nebo v kupní smlouvě. Pokud uvedené řádky stačit budou, zaškrtne se políčko „ne“, jinak by se muselo zaškrtnou políčko „ano“ a zbylé pozemky uvést do přílohy.

V. Sousední pozemky a stavby na nich
Do tabulky se uvedou pozemky, které přiléhají k pozemkům na nichž bude stavební činnost probíhat. Potřebné údaje seženeme na katastru nemovitostí. Pokud uvedené řádky stačit budou, zaškrtne se políčko „ne“, jinak by se muselo zaškrtnou políčko „ano“ a zbylé pozemky uvést do přílohy.

VI. Údaje o způsobu provádění stavby
Nejprve označíme políčko, které bude uvádět, zda si stavbu necháme vyhotovit nebo její realizaci provedeme svépomocí. U stavby firmou se uvádí název, adresa a IČ firmy. U stavby svépomocí musíme uvést stavbyvedoucího (jeho číslo, pod kterým je veden v seznamu autorizovaných osob, informaci nám poskytne on sám) a dozor stavby (číslo, vzdělání, jméno apod.).

Do spodních kolonek se vyplní orientační data zahájení a dokončení stavby, a také zda stavbu hodláme využívat jako trvalou (u rodinných domů) či ji staví jen jako dočasnou (pomocné sklady, haly aj.).

Podpis
Aby byla žádost platná je třeba Váš podpis.

Číst 32540 krát

Související položky (podle značky)

O CHCI PROJEKT DOMU.cz

Chci projekt domu.cz je jediný poptávkový server orientovaný na realizaci. Zaměřujeme se na všechny poptávky, které jakkoliv souvisí s realizací domu. Od poptávek projektů, materiálů, stavebních firem až po reality.

Login Form

KONTAKT NA NÁS