Projektová dokumentace

Průkaz energetické náročnosti

Ohodnotit tuto položku
(2 hlasů)
Průkaz energetické náročnosti

Průkaz energetické náročnosti budovy(PENB) je komplexní posouzení objektu zhlediska energetické náročnosti. Slouží pro jednoduché porovnání budov z hlediska nároků na energii a tedy i nákladů potřebných na provoz.
Pro stávající majitele a uživatele může sloužit jako určitý koeficient nákladů na energii. Pro realitní kanceláře a zájemce o koupi nebo o pronájem domu, jako jeden z parametrů ovlivňující výši kupní ceny či nájmu.


Kdy musím mít energetický průkaz?

Průkaz energetické náročnosti budovy je podle novely energetického zákona 177/2006 Sb.) od 1. 1. 2009 povinnou součástí dokumentace pro stavební povolení / průzkaz energetické náročnosti na rok 2013 i pro pronájem a prodej bytu-domu.
Zpracovává se jak pro rodinné, bytové domy tak i pro budovy v sektoru služeb a výroby.

 • výstavbě nových budov od 1.1.2013
 • větších změnách dokončených budov s podlahovou plochou nad 1000 m2 (např. při výměně oken, zateplení či rekonstrukci zdroje)
 • prodeji nebo nájmu těchto budov nebo jejich částí (bytové jednotky) od 1.1.2013

Průkaz nesmí být starší 10 let. Povinnost zpracovat a na veřejně přístupném místě vystavit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)mají také provozovatelé budov nad 1000 m2 podlahové plochy využívaných pro školství, zdravotnictví, kulturu, obchod, sport, ubytovací a stravovací služby a také budovy veřejné správy a zákaznických středisek v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.

Další zaváděné novely:

 • Od 01.07.2013 u budovy užívané orgánem veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2
 • Od 01.07.2015 u budovy užívané orgánem veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2
 • Od 01.01.2015 pro bytové domy a administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1.500 m2.
 • Od 01.01.2017 pro bytové domy a administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1.000 m2.
 • Od 01.01.2019 pro bytové domy a administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1.000 m2.
 • Od 01.01.2016 při pronájmu ucelené části (např. bytové jednotky).

Podklady, které ovlivní průkaz energetické náročnosti

 • - Technické údaje budovy (získáte z Vaší stávající projektové dokumentace domu) :
 • - kompletní stávající projektovou dokumentaci RD či BD - zejména půdorysy všech podlaží i suterénu či sklepu, řezy objektem a pohledy
 • - celkovou situaci stavby (katastrální, přehledná, nebo inženýrských sítí) ze které bude patrna orientace ke světovým stranám
 • - popis skladeb všech konstrukcí obálky budovy - t.j. podlah, obvodových stěn, stropů a střech
 • - popis stavu oken a dveří (druh – stáří – typ zasklení) – v případě již částečných výměn i jejich rozpis
 • - typ a výkon instalovaného kotle + popis ohřevu a zásobníku TUV (použité palivo, výkony a příkony zdroje tepla v kW, objem případných zásobníků v litrech)
 • - typ osvětlovací soustavy (žárovkové, zářivkové, apod.), celkový elektrický příkon osvětlení budovy, způsob ovládání osvětlovací soustavy (ruční, automatický apod.).
 • - popis vzduchotechnického zařízení – je-li instalováno, vč. hlavních technických parametrů (účinnost rekuperace tepla, použití zemního (příp. solankového) výměníku k předehřevu vzduchu, typ a výkon případného ohřívače vzduchu, typ protimrazové ochrany, atd.)
 • - popis nuceného větrání – je-li instalováno
 • - v případě bytových (panelových) domů kopii stávajícího platného energetického auditu – v případě že byl v minulosti pro Váš dům realizován
 • - fotografie objektu ze všech světových stran

Výsledkem energetického průkazu

jsou především písmena A,B,C atd. Podobné, které znáte z elektrospotřebičů(ledniček, mrazáku, praček)
Aby objekt vyhověl a splnil vyhlášku 148/2007 sb musí být označen pismeny A, B nebo C.

Pro rodinné domy platí tato tabulka

Třída energetické náročnosti Měrná spotřeba energie na vytápění v kWh/m2/rok Slovní vyjádření energetické náročnosti budovy
A 0-50 mimořádně úsporná
B 51-97 úsporná
C 98-142 vyhovující
D 143-191 nevyhovující
E 192-240 nehospodárná
F 241-286 velmi nehospodárná
G více než 286 mimořádně nehospodárnáPro další typy budov

Druh budovy

A

B

C

D

E

F

G

Rodinný dům

< 51

51 - 97

98 - 142

143 - 191

192 - 240

241 - 286

> 286

Bytový dům

< 43

43 - 82

83 - 120

121 - 162

163 - 205

206 - 245

> 245

Hotel a restaurace

< 102

102 - 200

201 - 294

295 - 389

390 - 488

489 - 590

> 590

Administrativní

< 62

62 - 123

124 - 179

180 - 236

237 - 293

294 - 345

> 345

Nemocnice

< 109

109 - 210

211 - 310

311 - 415

416 - 520

521 - 625

> 625

Vzděávací zařízení

< 47

47 - 89

90 - 130

131 - 174

175 - 220

221 - 265

> 265

Sportovní zařízení

< 53

53 - 102

103 - 145

146 - 194

195 - 245

246 - 297

> 297

Obchodní

< 67

67 - 121

122-183

184 - 241

242 - 300

301 - 362

> 362

Cena za zpracování

Cena je závislá na velikosti a typu budovy.
orientačně se ceny pohybují v rozmezí 3500- 6000,-kč pro rodinné domy.

Průkaz energetické náročnosti levně? Oslovte více projektantů a získáte nabídky, ze kterých si můžete vybrat Stačí vyplnit tento formulář. Získáte více nabídek, které můžete porovnat a ušetřit tak až 30%.
Ušetřete čas a peníze hledáním firem pro zpracování energetického průkazu. Služba je zcela zdarma.Lidé často zaměňují dva pojmy a to Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a pojem Energetický štítek obálky budovy.
Jedná však o dva zcela rozdílné dokumenty. Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován dle metodiky vyhl. 148/2007 Sb. a hodnotí veškeré energie užívané v budově a je povinný ( od 1.1.2013 i pro pronájem a prodej nemovitosti). Zatímco Energetický štítek obálky budovy je zpracováván na základě technické normy ČSN 73 0540 a hodnotí pouze kvalitu obálky budovy, tedy ochlazovaných konstrukcí. Není povinný. Grafický výstup PENBu i Energetického štítku obálky budovy je velmi podobný a tak často dochází k záměně těchto dokumentů.

Číst 13226 krát
Více z této kategorie: « Projektová dokumentace

O CHCI PROJEKT DOMU.cz

Chci projekt domu.cz je jediný poptávkový server orientovaný na realizaci. Zaměřujeme se na všechny poptávky, které jakkoliv souvisí s realizací domu. Od poptávek projektů, materiálů, stavebních firem až po reality.

Login Form

KONTAKT NA NÁS