Projektová dokumentace

Projektová dokumentace

Ohodnotit tuto položku
(5 hlasů)
projektová dokumentace projektová dokumentace

Proces projekční práce od studie domu až po projektovou dokumentaci pro stavební úřad. Vyplatí se Vám katalogový dům, který můžete mít klidně stejný jako Vás soused nebo je vyhodné nechat si vypracovat návrh individuálního domu?
Výhody a nevýhody včetně orientačních cen za projektové práce. Výsledkem projekční činnosti je projektová dokumentace, která obsahuje...

Projektová dokumentace obsahuje: ( někdy nazvaná i jako stavební dokumentace)

Studie / analýza - návrhy stavby:

Často obsahuje:

 • Průvodní zpráva
 • Situace
 • Půdorysy
 • Řezy
 • Pohledy - včetně barevného provedení fasád, oken, dlažeb apod.
 • Orientační cenu domu

Doplňková část:

 • Jednoduchá axonometrie
 • Vizualizace domu, zasazení domu do fotky
 • Animace
 • Jiné grafické zpracování

Projekt domu ke stavebnímu povolení:

 • A. Průvodní zpráva
 • B. Souhrnná technická zpráva
 • C. Situace stavby
 • D. Dokladová část - stanoviska úřadů, průzkumy, podklady, energetický průkaz budovy apod.
 • E. Zásady organizace výstavby - zařízení staveniště
 • F. Dokumentace stavby (objektů) - Stavební projekt
 • - F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení
 •   - - F.1.1.1 - Technická zpráva
 •   - - F.1.1.2 - Výkresová část
 • Výkresy: osazení do terénu včetně napojení na inženýrské sítě, výkres základových konstrukcí, půdorys jednotlivých pater, půdorys suterénu, řezy, pohledy, výkres střechy, krov,skladba konstrukcí,
 • - F.1.2 - Stavebně konstrukční část
 •   - - F.1.2.1 - Technická zpráva
 •   - - F.1.2.2 - Výkresová část
 • Statické posouzení hlavních prvků, dimenze rozměrů a třída pevnosti.
 • - F.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení
 •   - - F.1.3.1 - Technická zpráva
 •   - - F.1.3.2 - Výkresová část
 • Odstupové vzdálenosti, unikové cesty, počet osob...
 • - F.1.4 - Technika prostředí staveb
 • a) zařízení pro vytápění staveb - vytápění
 • technický zpráva, výpočet tepelných ztrát, rozvody topení po objektu, schéma zapojení těles, schema zapojení kotle, návrh kotle
 • b) zařízení pro ochlazování staveb - v případě, že je složitá klimatizace v domě - spíše určeno pro kancelářské stavby
 • c) zařízení vzduchotechniky - v případě, že je složitá vzduchotechnika v domě - spíše určeno pro kancelářské stavby
 • d) zařízení pro měření a regulaci - pro jiné stavby se složitou strukturou topení, vzt apod.
 • e) zařízení zdravotechniky - (kanalizace, voda):
  technická zpráva, výpočet spotřeby vody, vnější rozvody ZTI, podélné řezy vody a kanalizace, vnitřní rozvody kanalizace a vody ve všech půdorysech, výkres střechy - odvětrání kanalizace, dešťová kanalizace- půdorys, řez, schéma vsaku 
 • f) plynová zařízení - v případě plynového vytápění
 • technická zpráva, situace osazení s projektem přípojky, vnější rozvod plynu, podélný profil plynu, rozvod plynu po objektu ve všech půdorysech, detail měrného pilíře
 • g) zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů - elektroinstalace
  technická zpráva, projekt přípojky, okruhová rozvodnice, rozvody elektro po objektu ve všech půdorysech, hromosvod, detail uzemnění

Více o projektové dokumentaci dle stavebního zákona 499/2006sb.

Projektová dokumentace pro stavební povolení se obvykle zpracovává v počtu 2 vyhotovení, pokud není obecní úřad v místě stavby stavebním úřadem překládá se ve 3 vyhotovení.
Pro Vás a pro banku však budete potřebovat další vyhotovení. Pro realizaci určitě další.     


Podklady zhotovení individuální projektové dokumentace:

 • Požadavky objednavatele - Vaše individuální přání a náměty
 • Snímek z katastrální mapy
 • Územní rozhodnutí  - pokud bylo již vydáno
 • Podmínky výstavby (regulativy - územní rozhodnutí)
 • Výškopisné a polohopisné zaměření pozemku - geodetické zaměření
 • Hydrogeologický průzkum
 • Radonový průzkum - navržení protiradonová opatření
 • Stávající stav napojení pozemku na inženýrské sítě


Rozsah pro dokumentace pro rekonstrukci domu je v menší rozsahu. Nejlépe když se informujete na stavebním úřadě.

Katalogové rodinné domy a jejich cena


Orientační ceny projektů
V dnešní době seženete katalogové domy od mnoha ateliérů - ceníky projektů se pohybují v rozmezí 15000-45000,-kč
 - v ceně není osazení na Váš konkrétní pozemek, napojení na inženýrské sítě, mnohdy se každý domek nehodí vůči orientaci ke světovým stranám, není vždy optimálně tvarovaný pro konkrétní pozemek.
 - není vyprojektovaný na jiné geologické podmínky a jiné radonové hodnoty, hloubka založení.
 - barva, výška, tvar domu nemusí být v souladu s regulačními podmínkami ve vaší obci.
 - změny dispozice, změna na nízkoenergetický dům, změna rozměrů domů může být i neuměrně drahá
 - projekt je prodávaný vícekrát a tedy je klidně možné, že i vedle vás může stát ten stejný dům
 
 + rychle lze vyřídit stavební povolení při zpracování zbylých částí
 + projekty mohou být zpracovány ve větší podrobnosti než požaduje stavební úřad - včetně detailů

Při využití našeho portálu se lze finančně dostat na stejné nebo velmi podobné částky. Zadejte si poptávku na projekční činnost. Stačí vyplnit formulář s detailním popsáním vašeho záměru a případně i technických požadavků. Projektanti Vám pošlou své nabídky dle požadavků. Cenu projektu si můžete porovnat s vybraným katalogovým domem. Služba je zdarma a nezávazná.

 

Získáte však vlastní a jedinečný dům na celý život.
Rozhodně se nevyplatí pidit se za každou cenu po nejnižší ceně. Pořizujete si projektovou dokumentaci domu na celý život.

 

Individuální cena projektové dokumentace:

Kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci včetně studie se pobybuje v rozmezí cca 1,5-3 % z orientační ceny stavby (dle velikosti, technického zařízení a dohody). 

Orientační ceny některých částí dokumentace:

Položkový rozpočet (závisí na velikosti a složitosti domu)  - 6000-9000,-kč
Radonový průzkum - 2800 - 3500,-kč
Geodetické zaměření - výškopisné zaměření - 4700 - 6000,-kč
Hydrogeologický průzkum (nutné u realizaci studny, podsklepení ) - 6000- 8000,-kč
Průkaz energetické náročnosti budovy - 3500 - 6000,-kč
Požárně bezpečností řešení stavby - 2000 - 2500,- kč
Vizualizace stavby - dle požadované kvality, podrobnosti a počtu obrázků - dle dohody s projektantem

 
 
Číst 32626 krát

O CHCI PROJEKT DOMU.cz

Chci projekt domu.cz je jediný poptávkový server orientovaný na realizaci. Zaměřujeme se na všechny poptávky, které jakkoliv souvisí s realizací domu. Od poptávek projektů, materiálů, stavebních firem až po reality.

Login Form

KONTAKT NA NÁS